Sectorrendement wo

Hier zie je voor de gekozen regio en type opleiding het percentage gediplomeerden werkzaam binnen de sector Zorg en Welzijn een jaar na diplomering.

Sectorrendement:
Het aandeel gediplomeerden dat werkzaam is in de sector Zorg en Welzijn.

Totaal:
 Het totaal van alle wo-gediplomeerden (voltijd, deeltijd en duaal).

Voltijd: Onderwijs met voltijd inschrijving. Dit is dagonderwijs dat op doordeweekse dagen wordt gegeven.

Deeltijd
: Onderwijs met deeltijd inschrijving. Dit is onderwijs voor personen die hun studie willen combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of vrijwilligerswerk.

Duaal: Onderwijs waarbij werken en leren worden gecombineerd.

Opleiding
: Opleidingen die tot zorg en welzijn worden gerekend zijn speciaal voor AZW geselecteerd. Gezondheids- en welzijnszorg omvat: behandeling in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen; geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie met overnachting; behandeling door medische en paramedische praktijken; ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en ambulancediensten; verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; welzijnszorg, zoals thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang.

Peilmoment: Jaarlijks

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by