Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

9. Vacatureontwikkeling 2018 regio Zeeland

Augustus 2019
In dit artikel geeft Viazorg inzicht in de ontwikkeling van de op ZZ.nl geplaatste vacatures. Op ZZ.nl kunnen bij Viazorg aangesloten werkgevers in de regio Zeeland kosteloos hun vacatures in de zorg- en welzijnssector plaatsen. Achtereenvolgens komen aan bod: de vacatureontwikkeling per jaar vanaf 2013, de vacatureontwikkeling per branche, per functiegroep en per subregio en de vacatureontwikkeling onder academische functies.

1. Vacatureontwikkeling per jaar: aantal vacatures blijft toenemen

In 2018 zijn er meer vacatures geplaatst op ZZ.nl dan in de afgelopen 5 jaar. Er zijn in totaal 2.438 vacatures geplaatst. Dat zijn 40 vacatures (2%) meer ten opzichte van 2017.

Gemiddeld zijn er in 2018 203 vacatures per maand op ZZ.nl geplaatst. Een aanzienlijk hoger aantal dan in 2013. In dat jaar werden er gemiddeld 75 vacatures per maand online gezet.

2. Vacatureontwikkelingen per branche: meeste vacatures in de VVT

Ondanks een kleine afname van het aantal vacatures in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) ten opzichte van 2017, werden in 2018 in deze branche nog steeds de meeste vacatures geplaatst.

De grootste procentuele stijging van het aantal vacatures vond plaats in de eerstelijnszorg (261%) en in de overige zorg (77%). De grootste procentuele afname vond plaats in het sociaal domein (86%) en in de ziekenhuizen (24%). Dit laatste kan verklaard worden doordat een grote ziekenhuiszorgaanbieder in 2018 geen vacatures meer op ZZ.nl heeft geplaatst.

3. Vacatureontwikkeling per functiegroep niveau 1 t/m 6 : meeste vacatures voor verzorgend personeel

In alle functiegroepen[1] is het aantal vacatures in 2018 gestegen ten opzichte van 2017, behalve bij verzorgend personeel. Hierbij vond een lichte daling van 13,5% plaats. Het lijkt erop dat er een lichte verschuiving heeft plaatsgevonden van vacatures voor verzorgende (NLQF 3) naar vacatures voor zorghulp/gastvrouw (NLQF 1) en helpende zorg en welzijn (NLQF 2). Het aantal vacatures voor zorghulp/gastvrouw nam namelijk toe met 135% en voor helpende zorg en welzijn met 35%.

Ook onder paramedisch / medisch ondersteunend personeel (NLQF 4 + 6) nam het aantal vacatures in 2018 toe ten opzicht van 2017, namelijk 42%.

Ondanks de daling ten opzichte van 2017 plaatsten werkgevers in het afgelopen jaar nog steeds de meeste vacatures voor verzorgend personeel (NLQF 3). Dit is niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Ook de nummer 2 is onveranderd: er is nog steeds veel vraag naar verpleegkundigen (NLQF 4 + 6).

Ondanks de toename ten opzichte van 2017 blijft de vraag naar helpende zorg en welzijn (NLQF 2) en personeel zonder startkwalificatie (NLQF 1) het laagst.

[1] In deze paragraaf zijn niet-zorggerelateerde functies buiten beschouwing gelaten. 

4. Vacatureontwikkeling per subregio: meeste vacatures in Oosterschelderegio

In 2018 had de Oosterschelderegio net als in 2017 de meeste zorg- en welzijnsvacatures. In deze regio is het aantal openstaande vacatures iets gestegen, maar is het aandeel ten opzichte van het totale aantal vacatures nagenoeg gelijk gebleven. In de regio Walcheren is er een toename geweest van het aantal vacatures van 662 in 2017 naar 774 in 2018 (+ 17%). In Zeeuws-Vlaanderen vond er zelfs een daling plaats van 612 vacatures in 2017 naar 575 in 2018 (-6%).

5. Vacatureontwikkeling academici: absolute aantal iets afgenomen t.o.v. 2017

Naast vacatures op niveau 1 t/m 6 staan er momenteel ook veel vacatures open voor academici (niveau 7/8). Gegevens over het gevraagde opleidingsniveau worden pas sinds 2017 door ZZ.nl verzameld, vandaar dat we alleen vergelijking kunnen maken tussen 2017 en 2018.

Het aantal openstaande vacatures voor academici is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017 van 109 naar 80 (-26%). Reden hiervoor kan zijn dat er andere middelen worden ingezet om academici te werven.

De top 3 van vacatures voor academici 2018:

Bron: Viazorg (ZZ.nl)

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie