Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

8. Verwacht tekort aan medewerkers voor de sector zorg en welzijn loopt terug

Augustus 2019
Het verwachte tekort aan medewerkers voor de sector zorg en welzijn neemt af. Dit geldt landelijk maar zeker ook voor Zeeland. Vorig jaar werd voor de regio Zeeland voor 2021 nog een tekort van 1.325 medewerkers in de sector verwacht. Nieuwe prognoses laten zien dat het verwachte tekort aan medewerkers terugloopt naar 846 in 2021 en zelfs naar 770 in 2022.

Wanneer in meer detail wordt gekeken naar de ontwikkeling, zie figuur 2, dan blijkt dat het tekort voor het grootste deel veroorzaakt wordt door een tekort aan verzorgend en verpleegkundig personeel (van helpende tot en met de hbo-verpleegkundige). Dit tekort zal in de komende jaren toenemen, maar minder hard dan in vergelijking met het voorspelde tekort in de prognoses van vorig jaar. Toen werd in 2021 een tekort van bijna 1.100 medewerkers voorspeld. In de nieuwste prognoses is dit gedaald naar bijna 900 medewerkers in 2021, en daalt verder naar 800 medewerkers in 2022.

Deze afname heeft grotendeels te maken met een toename van de instroom in de opleiding verpleegkundige NLQF 4. Het tekort aan deze groep medewerkers is ten opzichte van de prognoses van vorig jaar afgenomen van 415 in 2021 naar 191 en daalt in 2022 verder naar 100.

Overschotten zien we alleen nog in maatschappelijk/sociaal culturele functies. Ten opzichte van de prognoses van vorig jaar is dit overschot alleen maar toegenomen (prognoses vorig jaar +46 in 2021; huidige prognoses: +174 in 2021). Het overschot loopt in 2022 nog verder op naar 198.

In Zeeland hebben de NLQF 6 opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele & Maatschappelijke Vorming en Maatschappelijk Werk & Dienstverlening een gezamenlijke bachelor binnen de opleiding Social Work, met specialisaties in de drie afzonderlijke richtingen. Ook de drie functies gezamenlijk geven een tekort aan voor Zeeland in 2022 vanwege het aanzienlijke tekort aan SPH-gediplomeerden.

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de te verwachten overschotten en tekorten per kwalificatie, zie onderstaande tabel.

Bron: Prismant: Regionaal Model Zorggebruik op basis van o.a. CBS, PFZW, Vektis, CPB en AZW.

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie