Dataportal Arbeidsmarktinbeeld.nl

Alle cijfers en gegevens die op deze website staan vermeld, zijn ook bij elkaar gebracht in een centrale databank http://www.arbeidsmarktinbeeld.nl. 

ViaZorg heeft middels een login toegang tot al het regionale cijfermateriaal dat Etil heeft verzameld over de sector Zorg en WJK.