Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

18. Kansrijke oplossingsrichtingen voor omlaag brengen arbeidsmarkttekort zorg en welzijn Zeeland 2030

Met welke oplossingsrichtingen kunnen we het tekort aan medewerkers omlaag brengen? Om hier meer zicht op te krijgen heeft Viazorg samen met ABF Research meerdere scenario’s uitgewerkt waarmee het oplopen van het tekort voorkomen kan worden, of omlaag kan worden gebracht. Deze scenario’s richten zich alleen op het oplossen van het tekort vanuit de arbeidsmarkt en dus niet vanuit de zorgbehoefte (door bijvoorbeeld met preventie het zorggebruik terug te dringen). In dit artikel komen het doelgericht scenario en vervolgens het focusverlies scenario aan bod.

Uit de arbeidsmarktprognoses voor de sector zorg & welzijn, die door ABF Research zijn opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS, wordt op basis van het scenario ‘corona tweede golf’ voor Zeeland een tekort verwacht van ruim 1.600 werknemers in 2030. In deze notitie worden echter de beroepen geraamd door het Capaciteitsorgaan buiten beschouwing gelaten, waarmee het tekort voor 2030 exclusief beroepen geraamd door het Capaciteitsorgaan, wordt geraamd op zo’n 1.240 arbeidskrachten. Het ‘corona tweede golf’ scenario wordt momenteel als meest realistische scenario aangehouden.

 

Doelgericht scenario

Het Deltaplan zorg en welzijn Zeeland heeft zich als doel gesteld om het arbeidsmarkttekort voor 50% op te lossen vanuit de arbeidsmarkt. We hebben het dan over een daling van het tekort naar ca. 610 werknemers. Met het doelgericht scenario zetten we in op factoren die gelijktijdig beïnvloed kunnen worden:

  • ziekteverzuim;
  • duur van de werkweek;
  • opscholing.
Ziekteverzuim

Het naar beneden brengen van ziekteverzuim kan een zeer impactvolle bijdrage leveren aan het terugdringen van het arbeidsmarkttekort. Met name in de VVT is het ziekteverzuim hoog. In vergelijking met andere branches binnen zorg en welzijn, maar ook in vergelijking met andere arbeidsmarktsectoren. Het omlaag brengen van het ziekteverzuim is daarom vooral kansrijk in de VVT, waar ook de arbeidstekorten het grootst zijn. In het doelgericht scenario laten we vanaf 2022 het ziekteverzuim voor de gehele sector geleidelijk afnemen naar 5% in 2030, dit is een verlaging van maximaal 2%.

Duur van de werkweek

Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de werknemers in de zorg- en welzijnssector aangeeft langer te willen werken. Werkgevers hebben de belangrijkste factoren om dit te beïnvloeden ook zelf in de hand, denk aan o.a. roostering, flexibiliteit en beloning. In het doelgericht scenario gaan we er van uit dat vanaf 2022, oplopend tot 2030, uiteindelijk 10% van alle werknemers een halve dag per week extra gaat werken.

Opscholing

De twee bovenstaande factoren hebben invloed op alle branches en beroepsgroepen, terwijl de tekorten zich met name voordoen in een aantal specifieke beroepsgroepen. Om vraag en aanbod beter met elkaar in balans te brengen is het nodig om organisaties te stimuleren en te ondersteunen bij het opscholen van arbeidskrachten.

Kansrijke trajecten zijn hierbij:

  • Zorghulp (niveau 1) > Helpende zorg & welzijn (niveau 2) / Verzorgende (niveau 3)
  • Helpende zorg & welzijn (niveau 2) > Verzorgende (niveau 3)
  • Verzorgende (niveau 3) > Verpleegkundige (niveau 4)
  • Verpleegkundige (niveau 4) > Verlos- en verpleegkunde (niveau 6)
  • Doktersassistent (niveau 4) > Verlos- en verpleegkunde (niveau 6)

 

prognoses

 

Focusverlies

Bij het doelgericht scenario hebben we 3 oplossingsrichtingen benoemd waar we ons op moeten richten om de tekorten omlaag te brengen. Houdt dit dan in dat we geen aandacht meer hoeven te besteden aan de thema’s waar nu binnen het Deltaplan aan wordt gewerkt, zoals scholing van nieuwe medewerkers en instroom van zij-instromers en herintreders? Om hier achter te komen heeft Viazorg ook een focusverlies scenario uit laten werken. Dit scenario gaat uit van:

  • een dalende instroom in zorg- en welzijnsopleidingen (-2% in 2020 en 2021 en daarna -5% per jaar t.o.v. het standaard corona tweede golf scenario tot 2030);
  • afname van zij-instroom (-10% in 2021 en -20% per jaar vanaf 2022 tot 2030).

Het berekende tekort voor Zeeland in 2030 komt dan uit op  ruim 1.940 werknemers. Fors meer dan de ruim 1.240 werknemers in het standaard corona tweede golf scenario. Wat we hiermee willen aantonen is dat het belangrijk is dat we onze focus niet moeten verliezen op het toeleiden van mensen richting de sector.

 

Hoe nu verder?

Bovenstaande scenario’s zijn reeds toegelicht aan de Stuurgroep van het Deltaplan en worden toegelicht in het HRM-overleg van 22 juli. Ook worden afspraken met alle kerngroepen van het Deltaplan ingepland. Samen wordt er dan gekeken naar hoe we de uitkomsten van deze scenario’s praktische handvatten kunnen geven.

Voor meer vragen over de scenario’s kun je contact opnemen met de procesbegeleider van de pijler kennis en inzicht; Tamar Duivewaarde.

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie